NAŠE HISTORIE

DRUPOL, výrobní družstvo bylo založeno v červnu roku 1935, jednalo se o sdružení drobných řemeslníků tedy živnostníků. Družstvo bylo založeno ve snaze co možná největšího zmírnění dopadu tehdejší hospodářské krize, která odrážela politickou situaci země. Členové družstva byli často nuceni řešit existenční otázky, které se podařilo vyřešit jen díky vysoké všestranné angažovanosti. Období protektorátu bylo pro družstevnictví celkově velmi nepříznivé. Družstvu se podařilo toto těžké období překonat. Po skončení 2. světové války byla činnost družstva pozvolna obnovována a dále rozšiřována.

Nejdříve se družstvo specializovalo hlavně na výrobu zemědělského nářadí, z čehož vychází i samotný název DRUPOL – zkratka ze slov družstvo polního nářadí. Družstvo dále rozšiřovalo oblast činností například o dřevovýrobu, dále pak také o kovovýrobu. V 60. letech minulého století bylo družstvo tehdejším režimem přinuceno předat své provozovny na území Prahy a mimo oblast středních Čech družstvům, která byla zřízena v dané oblasti.

V 60. letech minulého století byla také vyráběna dnes už ikonická stolní lampa DRUPOL (červená, kovová), která byla zařazena do žebříčku sta nejzajímavějších ikon českého designu vzniklých v České republice. V následujících letech byla činnost družstva rozšířena o autoopravárenství, kterému se, stejně jako výše zmíněné kovovýrobě, věnujeme dodnes.

V roce 1992 proběhla privatizace družstva a jeho transformace na družstvo vlastníků, kterým je dodnes. V současné době má DRUPOL, výrobní družstvo 10 členů - vlastníků. Ve svých 4 provozovnách zaměstnává více než 90 zaměstnanců.