Nástěnka pro členy výrobního družstva DRUPOL

Poslední jednání Představenstva proběhlo dne 10. prosince 2014 v Praze.