Pořízení a rekonstrukce nové provozovny v Městci Králové

2.1.2017
Pořízení a rekonstrukce nové provozovny v Městci Králové

Logo OPPIKlogo MPO

V Městci Králové dne 20. prosince 2016

V rámci pořízení výrobního areálu v Městci Králové jsme přistoupili k realizaci nového projektu, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt se týká pořízení a rekonstrukce výrobních budov a nese oficiální název: 

Pořízení a rekonstrukce podnikatelské nemovitosti zapsané do NDB, provozovna Městec Králové 

Projekt je zaměřen na pořízení podnikatelské nemovitosti v Městci Králové, která je zapsána do NDB, její rekonstrukci a využití pro přesunutí stávající výroby jako nové provozovny. Tento záměr vznikl z důvodu nutnosti řešit situaci současné provozovny, která je taktéž v Městci Králové, ale nachází se v městské zástavbě. Hlavním cílem stavebních úprav areálu je rekonstrukce stávajících objektů, technického vybavení a vnějších ploch pro umístění provozu kovovýroby výrobního družstva Drupol. Návrh úprav vychází ze zhodnocení současného stavebně-technického stavu jednotlivých objektů a ze zvážení možností optimálního umístění požadovaných pracovišť budoucí výroby včetně jejich logické návaznosti a včetně nezbytné související obsluhy a zázemí pro zaměstnance.

 Ing. Martin Špryňar