Snížení spotřeby tepla a elektrické energie v objektech areálu Drupol – Městec Králové

10.8.2017
Snížení spotřeby tepla a elektrické energie v objektech areálu Drupol – Městec Králové

V Městci Králové dne 1. května 2017

 

V rámci pořízení výrobního areálu v Městci Králové jsme přistoupili k realizaci nového projektu, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je druhou fází rekonstrukce areálu a je zaměřen na úspory energií ve vybraných výrobních a administrativních objektech a nese oficiální název: 

Snížení spotřeby tepla a elektrické energie v objektech areálu Drupol – Městec Králové 

Podstatou projektu je snížení nákladů na vytápění a spotřebu elektrické energie výrobních objektů Drupol v Městci Králové. Hlavním nástrojem je zlepšení tepelně – technických vlastností obálky budov. Dále projekt řeší snížení spotřeby elektrické energie výměnou světelných těles za moderní a energeticky efektivnější LED osvětlení. 

Ing. Martin Špryňar