V rámci pořízení areálu v Městci Králové jsme přistoupili k realizaci projektu, který je spolufinancován EU.

Projekt nese oficiální název: 

Pořízení strojů na výrobu kovových součástek pro zvýšení a zefektivnění výroby

Projekt je zaměřen na pořízení nových výrobních technologií pro opracování kovů a to vláknového laseru s rotační osou, omílacího a odmašťovacího centra a motorového obrubovacího stroje. Tento záměr vznikl z důvodu nutnosti řešit zastaralé výrobní zařízení a absenci některých technologií, což bránilo dalšímu rozvoji družstva. Hlavním cílem pořízení nových technologií je rozšíření a zefektivnění výroby a zvýšení konkurenceschopnosti výrobního družstva DRUPOL.

Ing. Martin Špryňar