V rámci pořízení výrobního areálu v Městci Králové jsme přistoupili k realizaci projektu, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt se týká pořízení a rekonstrukce výrobních budov a nese oficiální název: 

Pořízení a rekonstrukce podnikatelské nemovitosti zapsané do NDB, provozovna Městec Králové 

Projekt je zaměřen na pořízení podnikatelské nemovitosti v Městci Králové, která je zapsána do NDB, její rekonstrukci a využití jako nové provozovny pro přesunutí stávající výroby. Tento záměr vznikl z důvodu nutnosti řešit situaci původní provozovny, která je taktéž v Městci Králové, ale nachází se v městské zástavbě v centru, což neumožňovalo další expanzi a modernizaci provozu. Hlavním cílem stavebních úprav areálu je rekonstrukce stávajících objektů (1.etapa je již hotová), technického vybavení a vnějších ploch pro přemístění původního provozu kovovýroby výrobního družstva Drupol (provoz jsme přestěhovali v létě 2017). Návrh úprav vycházel ze zhodnocení současného stavebně-technického stavu jednotlivých objektů a ze zvážení možností optimálního umístění požadovaných pracovišť výroby včetně jejich logické návaznosti a nezbytné související obsluhy a zázemí pro zaměstnance.